Καινοτόμα εφαρμογή υπηρεσιών προσωπικής ασφάλειας και προστασίας τουριστών σε πραγματικό χρόνο – TOURISTA 24/7, με κωδ. Έργου Τ1ΕΔΚ-01167

Αντικείμενο του έργου TOURISTA 24/7 είναι η ανάπτυξη, η κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας και η εμπορική εκμετάλλευση καινοτόμου εφαρμογής έξυπνων συσκευών real-time προσωπικής ασφάλειας των τουριστών (Ελλήνων και ξένων) που επιλέγουν την Ελλάδα ή την Κύπρο, για ταξίδια επαγγελματικά ή αναψυχής (alert247.gr). Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων έξυπνων κινητών τηλεφώνων, αλλά και των τηλεπικοινωνιών, αναπτύσσεται μία ολοκληρωμένη λύση με την οποία ο χρήστης θα ειδοποιεί για προβλήματα υγείας ή προσωπική απειλή.

Επίσης, ανάλογα με το προφίλ του η εφαρμογή θα ανιχνεύει πτώσεις, οδικά ατυχήματα και άλλους πιθανούς κινδύνους.

Ο καινοτόμος σχεδιασμός και οι συνδυαστικές υπηρεσίες του TOURISTA 24/7, προσφέρουν έτσι ολοκληρωμένη λύση προσωπικής ασφάλειας για κάθε έναν από εμάς, ανεξαρτήτως της εποχής ή του προορισμού που έχει επιλέξει να βρεθεί. Με το έργο αυτό παράγεται άμεσα ένα εμπορεύσιμο προϊόν που συνδυάζει υπηρεσίες ασφαλείας, προσωποποιημένα προφίλ τουριστών και εφαρμογές έξυπνων συσκευών, μέσα σε μια ολοκληρωμένη σφαίρα λειτουργιών που παρέχεται σε 8 γλώσσες (ελληνική, αγγλική, ρώσικη, κινέζικη, γαλλική, γερμανική, ιταλική και βουλγάρικη). Η άμεση GPRS και φωνητική σύνδεση των συσκευών με το επίσης πολύγλωσσο Κέντρο Λήψης Σημάτων (ΚΛΣ), για τα περιστατικά εκείνα που απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση, δίνει πολλαπλές δυνατότητες παροχής βοήθειας, παρακολούθησης της εξέλιξης των σημάτων κινδύνου και εξατομικευμένης παρέμβασης.

Με τον καινοτόμο σχεδιασμό του Τourista 24/7, εκτός από μεμονωμένους τουρίστες, εξυπηρετούνται με «έξυπνες» επιπλέον υπηρεσίες και οικογένειες, αλλά και τουριστικά γκρουπ. Έτσι, μέλη της ίδιας οικογένειας ή του ίδιου γκρουπ, πέρα από τις βασικές υπηρεσίες, αποκτούν alert για απομάκρυνση ατόμου από την ομάδα, τρόπο εντοπισμού ενός μέλους, δωρεάν αποστολή σύντομων μηνυμάτων εντός της ομάδας, ειδοποίηση για κίνδυνο μέλους, κλπ.

Πέρα από την εκτεταμένη έρευνα που απαιτείται σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στον τομέα πληροφορικής, αλλά και των αισθητήρων των έξυπνων κινητών συσκευών, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε 2 ιδιαίτερα καινοτόμες λειτουργίες: α) τον εντοπισμό πτώσης χρήστη (π.χ. ηλικιωμένος, ορειβάτης) ή κρούσης (π.χ. για τροχαίο ατύχημα) και β) την αυτόματη αποστολή σήματος κινδύνου σε περίπτωση που ο χρήστης απομακρυνθεί από μια προκαθορισμένη απόσταση από έναν επιβλέποντα – master χρήστη (π.χ. ο τουρίστας από τον ξεναγό, ο μαθητής από το συνοδό του, τα παιδιά από τους κηδεμόνες).

Ορισμένες αντίστοιχες εφαρμογές, που προέρχονται από την Αμερική και την Ινδία, καλύπτουν τους χρήστες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, δεν παρέχουν σε ενοποιημένο περιβάλλον όλες της απαραίτητες υπηρεσίες προσωπικής ασφάλειας, ούτε δίνουν εξειδικευμένες λύσεις ασφαλείας προσαρμοσμένες στο προφίλ του χρήστη και τις ιδιαιτερότητες την κάθε χώρας. Στην Ελλάδα και την Κύπρο, παρά τον τεράστιο όγκο τουριστών που δέχονται όλο το χρόνο, οι υπηρεσίες αυτές είναι περιέργως ανύπαρκτες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι σημαντική βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των τουριστών, συμβάλλοντας στην ισότιμη ανάπτυξη απομακρυσμένων ή λιγότερο δημοφιλών τουριστικών προορισμών, αλλά και την βελτίωση της θέσης της Ελλάδας και της Κύπρου στην παγκόσμια τουριστική κλίμακα. Σε επίπεδο υποδομών, το TOURISTA 24/7 συμβάλλει στην ανάπτυξη και προώθηση λογισμικών ανοικτού κώδικα για όλες τις επιμέρους εφαρμογές του (server side, website, mobile application, tourista control center – εφαρμογή διαχείρισης Κέντρου Λήψης Σημάτων), αλλά και στην ανάπτυξη ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων (υποδομές ασφάλειας και υγείας Ελλάδα και Κύπρου).

To TOURISTA 24/7 υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01167.

PROJECTS

Ακαδημαϊκός Λόγος

Ακαδημαϊκός Λόγος Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.alogos.gr. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος www.alogos.gr της εφημερίδας Ακαδημαϊκός Λόγος. Φορέας ανάθεσης: Ακαδημαϊκός Λόγος Έτος υλοποίησης: 2007

Περισσότερα »
PROJECTS

Γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (GIS) καταγραφής περιπτέρων Δήμου Αθηναίων

Γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (GIS) καταγραφής περιπτέρων Δήμου Αθηναίων H AVMap GIS Α.Ε. για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας Ανάπτυξης, Διαχείρισης, Εκτίμησης και Διαμεσολάβησης Ακινήτων Pointers Property

Περισσότερα »