Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Δήμου Σπάτων

 

Για τον Δήμο Σπάτων αναπτύχθηκε ένα ΓΠΣ για την αναβάθμιση και οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια προκαταρκτική έρευνα κατά την οποία αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με πολεοδομικά στοιχεία για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των στελεχών του Δήμου. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου ο Δήμος προμηθεύτηκε με τον ανάλογο λογισμικό, και οι υπάλληλοι του φορέα εκπαιδεύτηκαν στο εγκατεστημένο ΓΠΣ και στη χρήση του παρεχόμενου εξοπλισμού και λογισμικών.


Έτος υλοποίησης: 2004 – 2005