Σχέδιο ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης Δήμου Σπάρτης

 

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν ψηφιακά δεδομένα του Δήμου Σπάρτης που αφορούσαν σε πολεοδομικά στοιχεία, σημεία ενδιαφέροντος και οδικό δίκτυο.

Τα δεδομένα αυτά εισήχθησαν σε ΓΠΣ και, παράλληλα, αναπτύθηκαν εφαρμογές Διαχείρισης έργων οδοποιίας, πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων, δικτύου ηλεκτροφωτισμού, δημοτικής περιουσίας, χρήσεων γης, πολεοδομίας και οικοδομικών αδειών. Για τις ανάγκες του έργου ο φορέας ανάθεσης προχώρησε σε  προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικών και εφαρμογών.
Έτος υλοποίησης: 2008 – 2009

PROJECTS

Oργάνωση χωρικών δεδομένων του Δήμου Δέλτα με σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκπαίδευση συστήματος GIS

Oργάνωση χωρικών δεδομένων του Δήμου Δέλτα με σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκπαίδευση συστήματος GIS Στα πλαίσια του έργου αναπτύσσεται ένα πλήρως λειτουργικό και επεκτάσιμο GIS. Η

Περισσότερα »
PROJECTS

Ακαδημαϊκός Λόγος

Ακαδημαϊκός Λόγος Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.alogos.gr. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος www.alogos.gr της εφημερίδας Ακαδημαϊκός Λόγος. Φορέας ανάθεσης: Ακαδημαϊκός Λόγος Έτος υλοποίησης: 2007

Περισσότερα »
PROJECTS

Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων και υποστήριξη και προετοιμασία για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «Τα σφουγγάρια του Αιγαίου και τα εδώδιμα σαλιγκάρια σαν εναλλακτικές πηγές παραγωγής κολλαγόνου και βιοδραστικών ουσιών»

Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων και υποστήριξη και προετοιμασία για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «Τα σφουγγάρια του Αιγαίου και τα εδώδιμα σαλιγκάρια σαν εναλλακτικές

Περισσότερα »
PROJECTS

Μετατροπή της εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου «E-modules on HistoPathology: a valuable online tool for students, researchers and professionals – HIPON» σε εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (mobile application)

Μετατροπή της εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου «E-modules on HistoPathology: a valuable online tool for students, researchers and professionals – HIPON» σε εφαρμογή για έξυπνες

Περισσότερα »