Σχέδιο ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης Δήμου Σπάρτης

 

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν ψηφιακά δεδομένα του Δήμου Σπάρτης που αφορούσαν σε πολεοδομικά στοιχεία, σημεία ενδιαφέροντος και οδικό δίκτυο.

Τα δεδομένα αυτά εισήχθησαν σε ΓΠΣ και, παράλληλα, αναπτύθηκαν εφαρμογές Διαχείρισης έργων οδοποιίας, πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων, δικτύου ηλεκτροφωτισμού, δημοτικής περιουσίας, χρήσεων γης, πολεοδομίας και οικοδομικών αδειών. Για τις ανάγκες του έργου ο φορέας ανάθεσης προχώρησε σε  προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικών και εφαρμογών.
Έτος υλοποίησης: 2008 – 2009

PROJECTS

FASTER

Ψηφιακή καταγραφή κοινόχρηστων χώρων Για το Δήμο Τοπείρου πραγματοποιήθηκε η ψηφιακή καταγραφή των εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων και η εισαγωγή τους σε θεματικό χάρτη σύμφωνα με

Περισσότερα »
PROJECTS

Υπηρεσία υποστήριξης και επικαιροποίησης Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών GIS Δήμου Παλλήνης

Υπηρεσία υποστήριξης και επικαιροποίησης Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών GIS Δήμου Παλλήνης Το έργο αφορά την υποστήριξη, επικαιροποίηση και επέκταση της πλατφόρμας ολοκληρωμένων υπηρεσιών προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των

Περισσότερα »
PROJECTS

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Παλλήνης

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Παλλήνης Το έργο της δημιουργίας της πλατφόρμας υλοποιείται τόσο για την πληροφόρηση όσο και για την διαφάνεια

Περισσότερα »
PROJECTS

Ψηφιακή Καταγραφή και Δημιουργία Θεματικού χάρτη Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Δέλτα

Ψηφιακή Καταγραφή και Δημιουργία Θεματικού χάρτη Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Δέλτα Στα πλαίσια του έργου έγινε καταγραφή των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δέλτα και αποτύπωσή τους

Περισσότερα »