Ολοκλήρωση του ορθοφωτομωσαϊκού χάρτη Δήμου Μουσούρων

 

Το έργο αφορά στη προμήθεια του τμήματος του ορθοφωτομωσαϊκού χάρτη της περιοχής του Δ. Μουσουρών.

Η εταιρία προμηθεύτηκε από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού ασπρόμαυρη αεροφωτογραφία κλίμακας 1:33.000 για την οποία πραγματοποίησε γεωμετρική διόρθωση ενώ  γεωανέφερε σε UTM Zone 34, WGS 84 σύστημα συντεταγμένων.


Έτος υλοποίησης: 2004

PROJECTS

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πολύχρηστικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών Δήμου Πλαστήρα

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πολύχρηστικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών Δήμου Πλαστήρα Για τον Δήμο Πλαστήρα αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πολυχρηστικό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, στα πλαίσια του υποέργου 2. Για

Περισσότερα »
PROJECTS

Oργάνωση χωρικών δεδομένων του Δήμου Δέλτα με σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκπαίδευση συστήματος GIS

Oργάνωση χωρικών δεδομένων του Δήμου Δέλτα με σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκπαίδευση συστήματος GIS Στα πλαίσια του έργου αναπτύσσεται ένα πλήρως λειτουργικό και επεκτάσιμο GIS. Η

Περισσότερα »