Υπηρεσίες ανάπτυξης GIS και Γεωβάσης για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Η AVMap GIS Α.Ε. υλοποίησε για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής δικτυακό GIS με τις μονάδες υγείας τις οποίες και εποπτεύει το Νοσοκομείο. Για την καλύτερη διαχείριση του συστήματος η πληροφορία οργανώθηκε σε επίπεδα (layers) και το κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ομοειδείς πληροφορίες.

Τα επίπεδα περιλαμβάνουν τα διοικητικά όρια των Δήμων, της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Αττικής, τα όρια των Το.Ψ.Υ., την κάθε Μονάδα Ψυχικής Υγείας, καθώς και πληθυσμιακά δεδομένα, δεδομένα φύλου και πληροφορίες για το ηλικιακό τους εύρος. Η κάθε Μονάδα Ψυχικής Υγείας συνδέεται με περιγραφικές πληροφορίες ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών.

PROJECTS

Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου – ΕΛΙΑΔΑ

Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου – ΕΛΙΑΔΑ

Περισσότερα »
PROJECTS

Ολιστική διαχείριση συνέργειας δάκου και γλοιοσπορίου στην παραγωγή και ποιότητα του ελαιόλαδου – ELIADA

Ολιστική διαχείριση συνέργειας δάκου και γλοιοσπορίου στην παραγωγή και ποιότητα του ελαιόλαδου – ELIADA Η καλλιέργεια της ελιάς κατά τα τελευταία έτη (2015-2018) αντιμετωπίζει σοβαρά

Περισσότερα »
PROJECTS

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος GIS για τον Δήμο Τριπόλεως

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος GIS για τον Δήμο Τριπόλεως Για τον Δήμο Τρίπολης αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε oλοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεριμένα αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων με χαρακτηριστικά σημεία,

Περισσότερα »
PROJECTS

E-class Geoenvi

E-class Geoenvi Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου eclass.geoenvi.org. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος eclass.geoenvi.org του έργου GeoEnvironment. Φορέας ανάθεσης: Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος Έτος υλοποίησης: 2009                

Περισσότερα »
PROJECTS

Aνάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου GIS παρουσίασης & επεξεργασίας έργων ΕΣΠΑ

Aνάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου GIS παρουσίασης & επεξεργασίας έργων ΕΣΠΑ Αναπτύχθηκε ο επίσημος διαδικτυακός τόπος για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την αναλυτική

Περισσότερα »