Υπηρεσίες ανάπτυξης GIS και Γεωβάσης για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Η AVMap GIS Α.Ε. υλοποίησε για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής δικτυακό GIS με τις μονάδες υγείας τις οποίες και εποπτεύει το Νοσοκομείο. Για την καλύτερη διαχείριση του συστήματος η πληροφορία οργανώθηκε σε επίπεδα (layers) και το κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ομοειδείς πληροφορίες.

Τα επίπεδα περιλαμβάνουν τα διοικητικά όρια των Δήμων, της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Αττικής, τα όρια των Το.Ψ.Υ., την κάθε Μονάδα Ψυχικής Υγείας, καθώς και πληθυσμιακά δεδομένα, δεδομένα φύλου και πληροφορίες για το ηλικιακό τους εύρος. Η κάθε Μονάδα Ψυχικής Υγείας συνδέεται με περιγραφικές πληροφορίες ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών.

PROJECTS

Ολοκληρωμένο Σύστημα Τουριστικών Πληροφοριών: eMeganisi

Ολοκληρωμένο Σύστημα Τουριστικών Πληροφοριών: eMeganisi Η AVMap GIS A.E. υλοποίησε για λογαριασμό του Δήμου Μεγανησίου, το έργο “e-Μεγανήσι: Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Μεγανησίου”,

Περισσότερα »
PROJECTS

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη χαρτογράφηση των ροών βιομάζας στους Δήμους Αμυνταίου και Novaci

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη χαρτογράφηση των ροών βιομάζας στους Δήμους Αμυνταίου και Novaci Το έργο «Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη χαρτογράφηση των ροών βιομάζας

Περισσότερα »
PROJECTS

Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες του Δήμου

Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες του Δήμου Το έργο της δημιουργίας της πλατφόρμας

Περισσότερα »
PROJECTS

COST Action ES0907

Ψηφιακή περιβαλλοντική και γεωμορφολογική μελέτη Δήμου Ομηρούπολης μέσω GIS Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.cost-es0907.geoenvi.org. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος www.cost-es0907.geoenvi.org για το έργο COST Action ES0907. Φορέας ανάθεσης: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Δράσης

Περισσότερα »