Οργάνωση χωρικών δεδομένων του Δήμου Παλλήνης με GIS

Tο έργο υποστήριξε τις υπηρεσίες του Δήμου στην ανάπτυξη και την οργάνωση των χωρικών δεδομένων του με εφαρμογές γεωπληροφορικής και πλέον είναι δυνατή:

  • η λειτουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου που είναι πλήρως επεκτάσιμο, χωρίς περιορισμό στον αριθμό αδειών χρήσης και στηρίζεται σε τεχνολογία λογισμικού ανοιχτού κώδικα,
  • η πλήρης ανάπτυξη των επιπέδων πληροφοριών υποβάθρου για όλη την έκταση του Δήμου,
  • η πλήρης ανάπτυξη συμπληρωματικών επιπέδων πληροφορίας (γενικού χαρακτήρα, πολεοδομικού, δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, ζωνών στάθμευσης και ποδηλατοδρόμων, δικτύων υποδομής κ.ά.) για όλη την έκταση του Δήμου
  • η εκπαίδευση και εξοικείωση επιπλέον στελεχών του Δήμου με τη χρήση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και των χωρικών δεδομένων.

 

PROJECTS

Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων και στόλου οχημάτων Δήμου Χίου

Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων και στόλου οχημάτων Δήμου Χίου Για τον Δήμο Χίου αναπτύχθηκε μια Πολυχρηστική πλατφόρμα για τη διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων

Περισσότερα »
PROJECTS

Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας τήρησης μητρώου ιατρικών πράξεων και νοσηλείας αδέσποτων ζώων

Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας τήρησης μητρώου ιατρικών πράξεων και νοσηλείας αδέσποτων ζώων Η AVMAP δημιούργησε για τον Δήμο Παλλήνης την πλατφόρμα “Get A Pet”, ένα ολοκληρωμένο

Περισσότερα »
PROJECTS

Σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης νέων γεωργών

Σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης νέων γεωργών   Το έργο αφορά τη δημιουργία πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης

Περισσότερα »
PROJECTS

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος GIS για τον Δήμο Τριπόλεως

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος GIS για τον Δήμο Τριπόλεως Για τον Δήμο Τρίπολης αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε oλοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεριμένα αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων με χαρακτηριστικά σημεία,

Περισσότερα »