Οργάνωση χωρικών δεδομένων του Δήμου Παλλήνης με GIS

Tο έργο υποστήριξε τις υπηρεσίες του Δήμου στην ανάπτυξη και την οργάνωση των χωρικών δεδομένων του με εφαρμογές γεωπληροφορικής και πλέον είναι δυνατή:

  • η λειτουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου που είναι πλήρως επεκτάσιμο, χωρίς περιορισμό στον αριθμό αδειών χρήσης και στηρίζεται σε τεχνολογία λογισμικού ανοιχτού κώδικα,
  • η πλήρης ανάπτυξη των επιπέδων πληροφοριών υποβάθρου για όλη την έκταση του Δήμου,
  • η πλήρης ανάπτυξη συμπληρωματικών επιπέδων πληροφορίας (γενικού χαρακτήρα, πολεοδομικού, δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, ζωνών στάθμευσης και ποδηλατοδρόμων, δικτύων υποδομής κ.ά.) για όλη την έκταση του Δήμου
  • η εκπαίδευση και εξοικείωση επιπλέον στελεχών του Δήμου με τη χρήση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και των χωρικών δεδομένων.

 

PROJECTS

Υπηρεσία υποστήριξης και επικαιροποίησης Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών GIS Δήμου Παλλήνης

Υπηρεσία υποστήριξης και επικαιροποίησης Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών GIS Δήμου Παλλήνης Το έργο αφορά την υποστήριξη, επικαιροποίηση και επέκταση της πλατφόρμας ολοκληρωμένων υπηρεσιών προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των

Περισσότερα »
PROJECTS

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών δεδομένων Δήμου Αμαλιάδας

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών δεδομένων Δήμου Αμαλιάδας Για το Δήμο Αμαλιάδας αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε μία γεωγραφική βάση δεδομένων με τα

Περισσότερα »
PROJECTS

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πολύχρηστικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών Δήμου Πλαστήρα

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πολύχρηστικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών Δήμου Πλαστήρα Για τον Δήμο Πλαστήρα αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πολυχρηστικό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, στα πλαίσια του υποέργου 2. Για

Περισσότερα »