Ανάπτυξη πολυχρηστικής δικτυακής GIS πλατφόρμας - ΕΚΠΑ

 

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων με δεδομένα διοικητικών ορίων πόλεων, χωρών, κλπ. καθώς επίσης οδικό δίκτυοθέσεις βυζαντινών μνημείων, αεροδρόμια, λιμάνια και άλλα σημεία ενδιαφέροντος και μια σειρά θεματικών χαρτών για τις ανάγκες του φορέα.

Επίσης, αναπτύχθηκε η δικτυακή πύλη του έργου BYHERINET με περιεχόμενο εκπαιδευτικού, αρχαιολογικού, πολιτισμικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος και πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις διάδοσης του δικτυακού γεωπληροφοριακού συστήματος.


Έτος υλοποίησης: 2007