Ενημερωτικοί χάρτες ΕΛΤΑ των νήσων Ρόδος και Κρήτη

 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ανέθεσαν στην εταιρία τη δημιουργία ψηφιακών χαρτών για τις περιοχές της Κρήτης και της Ρόδου.

Κατασκευάστηκαν υψηλής ανάλυσης εικόνες στις οποίες απεικονίζονταν διάφορες τουριστικές θέσεις καθώς και όλα τα πρακτορεία και τα καταστήματα των ΕΛΤΑ στις περιοχές αυτές πάνω σε έγχρωμο χάρτη αναγλύφου, ο οποίος αποτελούσε το υπόβαθρο. Οι χάρτες αυτοί ήταν διαθέσιμοι εκτός από ψηφιακή και σε έντυπη μορφή. Η διανομή των χαρτών έγινε σε 135.000 ανάτυπα για το χάρτη της Ρόδου και σε 215.000 ανάτυπα για το χάρτη της Κρήτης. Τέλος, οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ και χρήστες του ΓΠΣ εκπαίδευτηκαν στη χρήση του αποκτώντας όχι μόνο επαρκή εξοικείωση με τη χρήση και τη διαχείριση των επιπέδων πληροφορίας που αναπτύχθηκαν αλλά απέκτησαν και τις απαραίτητες βασικές γνώσεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της γεωπληροφορικής ειδικότερα.


Έτος υλοποίησης: 2006

PROJECTS

Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου – ΕΛΙΑΔΑ

Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου – ΕΛΙΑΔΑ

Περισσότερα »
PROJECTS

Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων  ελαιουργίας, για την παραγωγή    καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών και ποιοτικών ζωικών προϊόντων – OliveFeed

Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων ελαιουργίας, για την παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών και ποιοτικών ζωικών προϊόντων – OliveFeed Το έργο OliveFeed στοχεύει στο σχεδιασμό και την

Περισσότερα »
ENVIROMENT - INFO

Διασυνοριακή οικολογική συνδεσιμότητα των Άλπεων και των βουνών Dinaric – DINALPCONNECT

Διασυνοριακή οικολογική συνδεσιμότητα των Άλπεων και των βουνών Dinaric – DINALPCONNECT Το έργο “DINALPCONNECT” στοχεύει στη βελτίωση της διακρατικής συνεργασίας ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός

Περισσότερα »
PROJECTS

Ολιστική διαχείριση συνέργειας δάκου και γλοιοσπορίου στην παραγωγή και ποιότητα του ελαιόλαδου – ELIADA

Ολιστική διαχείριση συνέργειας δάκου και γλοιοσπορίου στην παραγωγή και ποιότητα του ελαιόλαδου – ELIADA Η καλλιέργεια της ελιάς κατά τα τελευταία έτη (2015-2018) αντιμετωπίζει σοβαρά

Περισσότερα »
PROJECTS

Αναβάθμιση πλατφόρμας GIS για την ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων με ψηφιακή υπογραφή και διασύνδεση με το πρωτόκολλο

Αναβάθμιση πλατφόρμας GIS για την ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων με ψηφιακή υπογραφή και διασύνδεση με το πρωτόκολλο Στα πλαίσια της συνεργασίας με τον Δήμο Παλλήνης, η

Περισσότερα »
PROJECTS

Σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης νέων γεωργών

Σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης νέων γεωργών   Το έργο αφορά τη δημιουργία πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης

Περισσότερα »