Υλοποίηση Διαδικτυακού Τόπου Ενημέρωσης Πολιτών στα πλαίσια του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020»

Το έργο αφορά τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς των πολιτών, για την πληροφόρηση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Πράξεων και Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα είδη των στοιχείων που είναι σε θέση να εντοπιστούν, περιλαμβάνουν:

  • Στοιχεία καταλόγου έργων και τεχνικά δελτία πράξεων (έργα υποδομών και κρατικές ενισχύσεις) 
  • Αποφάσεις Ένταξης Διαχειριστικών Αρχών /Ενδιάμεσων Φορέων
  • Στοιχεία χρονοδιαγράμματος σε διάφορα επίπεδα
  • Στοιχεία θεσμικού πλαισίου, στοιχεία διαγωνισμού για την ανάθεση των έργων
  • Στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
  • Στοιχεία απόκτησης εδαφικών εκτάσεων και απαλλοτριώσεων όπου απαιτείται
  • Στοιχεία ολοκλήρωσης έργων
  • Στοιχεία χωροθέτησης έργων
Το έργο υλοποιήθηκε για την INTRASOFT INTERNATIONAL α.ε
PROJECTS

Γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (GIS) καταγραφής περιπτέρων Δήμου Αθηναίων

Γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (GIS) καταγραφής περιπτέρων Δήμου Αθηναίων H AVMap GIS Α.Ε. για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας Ανάπτυξης, Διαχείρισης, Εκτίμησης και Διαμεσολάβησης Ακινήτων Pointers Property

Περισσότερα »
PROJECTS

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων Η AVMap σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και την ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών

Περισσότερα »
PROJECTS

Προσαρμογή, ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος και εφαρμογής διαχείρισης πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων-Δήμος Χαλκιδέων

Προσαρμογή, ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος και εφαρμογής διαχείρισης πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων-Δήμος Χαλκιδέων Με το έργο ΄Προσαρμογή, ανάπτυξη & εγκατάσταση συστήματος και εφαρμογής διαχείρισης πολεδομικών

Περισσότερα »