Δημιουργία Καλλικρατικού χάρτη Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στις 15.07.2011, με την υπ΄αριθμό απόφαση 138/2011, αποφάσισε να προχωρήσει στην προμήθεια χάρτη του νέου Καλλικρατικού Δήμου.

Ο χάρτης που δημιουργήθηκε ήταν διάστασης 70x100cm, και περιελάμβανε το ψηφιακό μοντέλου εδάφους του Δήμου, το οδικό δίκτυο, τα όρια του νέου Δήμου καθώς και των γειτονικών του. Επίσης περιελάμβανε το υδρογραφικό δίκτυο, τους οικισμούς, τα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου καθώς και ονομασίες αυτών και των ορεινών όγκων του νέου Δήμου.
Έτος υλοποίησης: 2011

                 

PROJECTS

Ele.C.Tra. – Electric City Transport

Ele.C.Tra. – Electric City Transport Το πρόγραμμα Ele.C.Tra. “Electric City Transport”, βασίζεται στο scooter sharing system και αποσκοπεί στη μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης που οφείλεται

Περισσότερα »
PROJECTS

Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων  ελαιουργίας, για την παραγωγή    καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών και ποιοτικών ζωικών προϊόντων – OliveFeed

Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων ελαιουργίας, για την παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών και ποιοτικών ζωικών προϊόντων – OliveFeed Το έργο OliveFeed στοχεύει στο σχεδιασμό και την

Περισσότερα »