Δημιουργία Καλλικρατικού χάρτη Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στις 15.07.2011, με την υπ΄αριθμό απόφαση 138/2011, αποφάσισε να προχωρήσει στην προμήθεια χάρτη του νέου Καλλικρατικού Δήμου.

Ο χάρτης που δημιουργήθηκε ήταν διάστασης 70x100cm, και περιελάμβανε το ψηφιακό μοντέλου εδάφους του Δήμου, το οδικό δίκτυο, τα όρια του νέου Δήμου καθώς και των γειτονικών του. Επίσης περιελάμβανε το υδρογραφικό δίκτυο, τους οικισμούς, τα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου καθώς και ονομασίες αυτών και των ορεινών όγκων του νέου Δήμου.
Έτος υλοποίησης: 2011

                 

PROJECTS

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη χαρτογράφηση των ροών βιομάζας στους Δήμους Αμυνταίου και Novaci

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη χαρτογράφηση των ροών βιομάζας στους Δήμους Αμυνταίου και Novaci Το έργο «Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη χαρτογράφηση των ροών βιομάζας

Περισσότερα »
PROJECTS

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών δεδομένων Δήμου Ελληνικού

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών δεδομένων Δήμου Ελληνικού Για το Δήμο Ελληνικού αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεκριμένα αναπτύχθηκε μία γεωγραφική βάση δεδομένων με τα

Περισσότερα »