Ανάπτυξη πλατφόρμας Bioresource Digital Display Tool & Mind Maps

Η AVMap GIS Α.Ε. υλοποίησε για λογαριασμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνίου την πλατφόρμα “Bioresource Digital Display Tool & Mind Maps” στα πλαίσια του έργου “Symbiotic bio-energy Port Integration with Cities by 2020” (EPIC2020), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα υποστηρίζει την χαρτογραφική απεικόνιση των περιοχών εφαρμογής του έργου, με απεικόνιση των ροών βιοενέργειας μεταξύ των οντοτήτων του δικτύου συμβίωσης σε βιομηχανικά λιμάνια καθώς και την απεικόνιση «Mindmaps» για το εν λόγω δίκτυο. Σκοπός του συστήματος είναι να αποτελέσει εργαλείο δημοσιότητας του έργου αλλά και να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία σε δυνητικούς επενδυτές ώστε να πληροφορεί για:
  • τις διαθέσιμες περιοχές κατασκευής στο λιμάνι
  • τα παρεχόμενα δίκτυα υποδομής (π.χ. θέρμανσης, φυσικού αερίου κλπ)
  • υπάρχουσες εταιρείες που διαθέτουν δυναμικό εισαγωγής ή εξαγωγής βιομάζας
  • τους διαθέσιμους εισαγωγικούς και εξαγωγικούς συνδέσμους, τόσο προς την στεριά όσο και προς την θάλασσα
  • δυναμικό βιοενέργειας και βιομάζας της κάθε τοποθεσίας, σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο
Το σύστημα βασίζεται στην πολυμορφική πλατφόρμα MyGIS που παραμετροποιήθηκε πλήρως προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του έργου.
PROJECTS

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη χαρτογράφηση των ροών βιομάζας στους Δήμους Αμυνταίου και Novaci

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη χαρτογράφηση των ροών βιομάζας στους Δήμους Αμυνταίου και Novaci Το έργο «Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη χαρτογράφηση των ροών βιομάζας

Περισσότερα »
PROJECTS

Ψηφιακή διαχείριση φυσικογεωγραφικών, περιβαλλοντικών και τουριστικών δεδομένων με χρήση GIS Δήμου Σφακιωτών

Ψηφιακή διαχείριση φυσικογεωγραφικών, περιβαλλοντικών και τουριστικών δεδομένων με χρήση GIS Δήμου Σφακιωτών Για το Δήμο Σφακιωτών αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση

Περισσότερα »
PROJECTS

2Bparks

2Bparks Για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου INTERREG MED 2G-MED09-03 “2Bparks, Creative sustainable management, territorial compatible marketing and environmental education To Be Parks, 2Bparks”  και

Περισσότερα »
PROJECTS

Διεθνές συνέδριο Γεωμορφολογίας 2011

Διεθνές συνέδριο Γεωμορφολογίας 2011 Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.geomorphology2011.geol.uoa.gr. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος www.geomorphology2011.geol.uoa.gr για το Διεθνές Συνέδριο Γεωμορφολογίας 2011. Φορέας ανάθεσης: Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Επιτροπή Γεωμοφολογίας- Νίκη

Περισσότερα »