Ανάπτυξη πλατφόρμας Bioresource Digital Display Tool & Mind Maps

Η AVMap GIS Α.Ε. υλοποίησε για λογαριασμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνίου την πλατφόρμα “Bioresource Digital Display Tool & Mind Maps” στα πλαίσια του έργου “Symbiotic bio-energy Port Integration with Cities by 2020” (EPIC2020), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα υποστηρίζει την χαρτογραφική απεικόνιση των περιοχών εφαρμογής του έργου, με απεικόνιση των ροών βιοενέργειας μεταξύ των οντοτήτων του δικτύου συμβίωσης σε βιομηχανικά λιμάνια καθώς και την απεικόνιση «Mindmaps» για το εν λόγω δίκτυο. Σκοπός του συστήματος είναι να αποτελέσει εργαλείο δημοσιότητας του έργου αλλά και να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία σε δυνητικούς επενδυτές ώστε να πληροφορεί για:
  • τις διαθέσιμες περιοχές κατασκευής στο λιμάνι
  • τα παρεχόμενα δίκτυα υποδομής (π.χ. θέρμανσης, φυσικού αερίου κλπ)
  • υπάρχουσες εταιρείες που διαθέτουν δυναμικό εισαγωγής ή εξαγωγής βιομάζας
  • τους διαθέσιμους εισαγωγικούς και εξαγωγικούς συνδέσμους, τόσο προς την στεριά όσο και προς την θάλασσα
  • δυναμικό βιοενέργειας και βιομάζας της κάθε τοποθεσίας, σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο
Το σύστημα βασίζεται στην πολυμορφική πλατφόρμα MyGIS που παραμετροποιήθηκε πλήρως προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του έργου.
PROJECTS

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών δεδομένων Δήμου Ελληνικού

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών δεδομένων Δήμου Ελληνικού Για το Δήμο Ελληνικού αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεκριμένα αναπτύχθηκε μία γεωγραφική βάση δεδομένων με τα

Περισσότερα »
PROJECTS

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων Η AVMap σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και την ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών

Περισσότερα »
PROJECTS

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών δεδομένων Δήμου Αμαλιάδας

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών δεδομένων Δήμου Αμαλιάδας Για το Δήμο Αμαλιάδας αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε μία γεωγραφική βάση δεδομένων με τα

Περισσότερα »
PROJECTS

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη χαρτογράφηση των ροών βιομάζας στους Δήμους Αμυνταίου και Novaci

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη χαρτογράφηση των ροών βιομάζας στους Δήμους Αμυνταίου και Novaci Το έργο «Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη χαρτογράφηση των ροών βιομάζας

Περισσότερα »