ΓΠΣ για την υδρολογική λεκάνη της λίμνης Παμβώτιδας

 

Για τον φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας η εταιρία ανέπτυξε ΓΠΣ για την υδρολογική λεκάνη της Λίμνης Παμβώτιδας.

Σε πρώτη φάση δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων υδατικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών από τη συλλογή δεδομένων του φορέα. Τα δεδομένα αυτά αφού ομογενοποιήθηκαν και ελέγχθηκαν, εισήχθησαν στο σύστημα για διανυσματοποίηση και δημιουργία γεωγραφικών βάσεων. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και πραγματοποιήθηκε στις οποίες συνδέθηκαν οι βάσεις δεδομένων. Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν έδωσαν τη δυνατότητα υπολογισμού της επιφανειακής βροχόπτωσης σε κάθε λεκάνη απορροής, την απεικόνιση γεωμορφολογικών στοιχείων των υδατορευμάτων, την εκτίμηση των ετήσιων και μηνιαίων εισροών στη λίμνη καθώς και την παρακολούθηση των αλλαγών χρήσεων γης και των παραμέτρων ποιότητας του οικοσυστήματος της λίμνης. Οι χρήστες του συστήματος εκπαιδεύτηκαν στην διαχείριση των γεωγραφικών δεδομένων και των εφαρμογών ΓΠΣ, ενώ ταυτόχρονα η εταιρία παρείχε τεχνική υποστήριξη.


Έτος υλοποίησης: 2006

PROJECTS

Ψηφιακή Καταγραφή και Δημιουργία Θεματικού χάρτη Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Ναυπακτίας

Ψηφιακή Καταγραφή και Δημιουργία Θεματικού χάρτη Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Ναυπακτίας Στα πλαίσια του έργου έγινε καταγραφή των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ναυπακτίας και αποτύπωσή τους

Περισσότερα »
PROJECTS

Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων  ελαιουργίας, για την παραγωγή    καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών και ποιοτικών ζωικών προϊόντων – OliveFeed

Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων ελαιουργίας, για την παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών και ποιοτικών ζωικών προϊόντων – OliveFeed Το έργο OliveFeed στοχεύει στο σχεδιασμό και την

Περισσότερα »