Αναβάθμιση ποιότητας ζωής και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση την τοπικής κοινωνίας του Δ. Μελισσίων

 

Στα πλαίσια του έργου συστήθηκε μια επιτροπή περιβαλλοντικής αναβάθμισης του Δήμου για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί η τοπική κοινωνία σε θέματα ανακύκλωσης.

Ιδιαίτερη μέριμνα έλαβε ο Δήμος για την κατανόηση των θεμάτων της ανακύκλωσης από άτομα νεαρής ηλικίας. Για τον λόγο αυτόν προμηθεύτηκε ειδικούς κάδους για την διαφοροποιημένη συγκομιδή απορριμμάτων για χαρτί, γυαλί, πλαστικό και μέταλλο οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε 100 σημεία σε όλο τον δήμο (σχολεία, νηπιαγωγεία, ΚΕΠ, κτλ). Έτσι, ο πολίτης διαχωρίζει τα υλικά, ανακυκλώνει σωστά και συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία της ανακύκλωσης.