Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Νομαρχίας Εύβοιας

 

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν ψηφιακά δεδομένα για την Εύβοια με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των στελεχών της Νομαρχίας.

Επίσης  πραγματοποιήθηκαν δράσεις προβολής και δημοσιότητας με την οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και τη διανομή ενημερωτικού έντυπου υλικού. Ανάμεσα στις δράσεις  συμπεριλαμβάνονται 2.000 ανάτυπα του έντυπου τουριστικού χάρτη και η ανάρτηση πέντε χαρτών σε κεντρικά σημεία της περιοχής. Η εταιρία προμήθευσε επιπλεόν τη Νομαρχία με το ανάλογο λογισμικό πρόγραμμα και ανέλαβε την εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα στη χρήση του.


Έτος υλοποίησης: 2004 – 2005

PROJECTS

Αναβάθμιση πλατφόρμας GIS για την ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων με ψηφιακή υπογραφή και διασύνδεση με το πρωτόκολλο

Αναβάθμιση πλατφόρμας GIS για την ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων με ψηφιακή υπογραφή και διασύνδεση με το πρωτόκολλο Στα πλαίσια της συνεργασίας με τον Δήμο Παλλήνης, η

Περισσότερα »
PROJECTS

Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου – ΕΛΙΑΔΑ

Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου – ΕΛΙΑΔΑ

Περισσότερα »