Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Νομαρχίας Εύβοιας

 

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν ψηφιακά δεδομένα για την Εύβοια με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των στελεχών της Νομαρχίας.

Επίσης  πραγματοποιήθηκαν δράσεις προβολής και δημοσιότητας με την οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και τη διανομή ενημερωτικού έντυπου υλικού. Ανάμεσα στις δράσεις  συμπεριλαμβάνονται 2.000 ανάτυπα του έντυπου τουριστικού χάρτη και η ανάρτηση πέντε χαρτών σε κεντρικά σημεία της περιοχής. Η εταιρία προμήθευσε επιπλεόν τη Νομαρχία με το ανάλογο λογισμικό πρόγραμμα και ανέλαβε την εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα στη χρήση του.


Έτος υλοποίησης: 2004 – 2005

PROJECTS

Υπηρεσία InfoΔράση – Υπηρεσία Οπτικοποίησης και Διαφάνειας των Δράσεων του Δήμου Αιγάλεω

Υπηρεσία InfoΔράση – Υπηρεσία Οπτικοποίησης και Διαφάνειας των Δράσεων του Δήμου Αιγάλεω Το έργο της δημιουργίας της πλατφόρμας υλοποιείται τόσο για την πληροφόρηση όσο και

Περισσότερα »
PROJECTS

ECOFLOW

ECOFLOW ο έργο ECOFLOW στοχεύει να δημιουργήσει μια συστηματική και τυποποιημένη διαδικασία για την αξιολόγηση των οικολογικά αποδεκτών ροών σε ποταμούς και ρέματα των οποίων

Περισσότερα »
PROJECTS

Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την χαρτογράφηση Τυπολογιών Δημοτικών Κτιρίων και για την αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης

Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την χαρτογράφηση Τυπολογιών Δημοτικών Κτιρίων και για την αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης Η AVMap σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης

Περισσότερα »