Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Δήμου Ληλαντίων

 

Για τον Δήμο Ληλαντίων αναπτύχθηκε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για την αναβάθμιση και οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια προκαταρκτική έρευνα κατά την οποία αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με πολεοδομικά στοιχεία για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των στελεχών του Δήμου. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου ο Δήμος προμηθεύτηκε το ανάλογο λογισμικό πρόγραμμα και οι υπάλληλοι του Δήμου εκπαιδεύτηκαν τόσο στο εγκατεστημένο ΓΠΣ, καθώς όσο και στη χρήση του παρεχόμενου λογισμικού. Τέλος ο τουριστικός χάρτης διανεμήθηκε στους κατοίκους και στους τουρίστες της περιοχής.


Έτος υλοποίησης: 2004 – 2005

PROJECTS

Υπηρεσία InfoΔράση – Υπηρεσία Οπτικοποίησης και Διαφάνειας των Δράσεων του Δήμου Αιγάλεω

Υπηρεσία InfoΔράση – Υπηρεσία Οπτικοποίησης και Διαφάνειας των Δράσεων του Δήμου Αιγάλεω Το έργο της δημιουργίας της πλατφόρμας υλοποιείται τόσο για την πληροφόρηση όσο και

Περισσότερα »