Ανάπτυξη πολυχρηστικής πλατφόρμας για διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων και στόλου οχημάτων Δήμου Χίου

 

Για τον Δήμο Χίου αναπτύχθηκε μια Πολυχρηστική πλατφόρμα για τη διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων και στόλου οχημάτων του δήμου.

Αναπτύχθηκε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με πολεοδομικά δεδομένα, σημεία ενδιαφέροντος, υδρογραφικό δίκτυο, έργα και δίκτυα υποδομής, και μια σειρά εφαρμογών για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των στελεχών του Δήμου. Οι εφαρμογές περιλάμβαναν εφαρμογή εξυπηρέτησης του πολίτη, εφαρμογή για την προβολή των δεδομένων σε οθόνες αφής, ειδικές εφαρμογές ΓΠΣ για την θεματική διαχείριση δεδομένων και προσαρμογή όλων των δεδομένων σε Δικτυακή Εφαρμογή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την δικτυακή προβολή τους προς το κοινό. Ο Δήμος προμηθεύτηκε με τον ανάλογο εξοπλισμό και λογισμικά, ενώ το προσωπικό του εκπαιδεύτηκε στη χρήση του εξοπλισμού και των λογισμικών καθώς και του συστήματος παρακολούθησης στόλου οχημάτων για διάστημα ενός μήνα.

Έτος υλοποίησης: 2007