Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος GIS για τον Δήμο Τριπόλεως

 

Για τον Δήμο Τρίπολης αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε oλοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεριμένα αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων με χαρακτηριστικά σημεία, τοπωνύμια, μνημεία, συνοικισμούς και δίκτυα υποδομών και μια σειρά θεματικών χαρτών που παραδόθηκαν στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου με τον πολεοδομικό ιστό και άλλα σημεία ενδιαφέροντος.

 Ο Δήμος προμηθεύτηκε με τον ανάλογο εξοπλισμό και λογισμικά, ενώ το προσωπικό του φορέα εκπαιδεύτηκε στο εγκατεστημένο ΓΠΣ σύστημα, καθώς και στη χρήση του παρεχόμενου εξοπλισμού και λογισμικών για διάστημα ενός μήνα.


Έτος υλοποίησης: 2006 – 2007