Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Δήμου Έδεσσας

 

Για τον Δήμο Έδεσσας αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων και των πολιτών του Δήμου.

Αρχικά έγινε η συλλογή των υφιστάμενων δεδομένων από τον φορέα ανάθεσης για να πραγματοποιηθεί η εκτίμηση των αναγκών του Πληροφοριακού Συστήματος. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση ψηφιακών δεδομένων στην οποία εισήχθησαν τα όρια του δήμου, οι θέσεις των οικισμών, το οδικό δίκτυο, οι θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, οι κρατικές υπηρεσίες, τα οικοδομικά τετράγωνα, οι αντικειμενικές αξίες αυτών, οι χρήσεις γης ανά οικοδομικό τετράγωνο, οι ανοικτοί χώροι, οι ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης, οι αφετηρίες, οι στάσεις και οι διαδρομές των αστικών συγκοινωνιών καθώς και οι διαδρομές των αποριμματοφόρων και οι θέσεις των κάδων αποριμμάτων. Ο φορέας ανάθεσης προμηθεύτηκε το ανάλογο λογισμικό πρόγραμμα, ενώ το προσωπικό του εκπαιδεύτηκε στη χρήση και τη διαχείριση του συστήματος. Επίσης στα πλαίσια προβολής του έργου διανεμήθηκαν 2.000 έντυποι τουριστικοί χάρτες ενώ άλλοι αναρτήθηκαν σε κεντρικά σημεία της περιοχής συντελώντας σόσο στην ενημέρωση των πολιτών για το νέο γεωπληροφοριακό σύστημα του Δήμου όσο και στην  εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες.


Έτος υλοποίησης: 2004 – 2005

PROJECTS

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος GIS για τον Δήμο Τριπόλεως

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος GIS για τον Δήμο Τριπόλεως Για τον Δήμο Τρίπολης αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε oλοκληρωμένο ΓΠΣ. Συγκεριμένα αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων με χαρακτηριστικά σημεία,

Περισσότερα »
PROJECTS

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πολύχρηστικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών Δήμου Πλαστήρα

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πολύχρηστικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών Δήμου Πλαστήρα Για τον Δήμο Πλαστήρα αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πολυχρηστικό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, στα πλαίσια του υποέργου 2. Για

Περισσότερα »