Ανάπτυξη πολυχρηστικού ΓΠΣ Δήμου Ιτάμου

 

 

Για τον Δήμο Ιτάμου αναπτύχθηκε ολοκληρωμένο πολυχρηστικό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών.

Αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση ψηφιακών δεδομένων με στοιχεία του Δήμου (διοικητικά όρια, οδικό δίκτυο, σημεία ενδιαφέροντος, κλπ.) τα οποία εισήχθησαν στο ΓΠΣ σύστημα. Στα πλαίσια προβολής και δημοσιότητας του έργου κατασκευάστηκε δικτυακός τόπος όπου οι υπάλληλοι του Δήμου και οι πολίτες έχουν πρόσβαση και μέσα στον οποίο δημιουργήθηκαν δυναμικοί web χάρτες από τον συνδυασμό των επιπέδων πληροφορίας στον οποίο έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι του Δήμου και οι πολίτες. Ο Δήμος προμηθεύτηκε με τον ανάλογο εξοπλισμό (δορυφορικός ανιχνευτής σήματος) και λογισμικά, ενώ το προσωπικό του φορέα εκπαιδεύτηκε στη χρήση των λογισμικών ΓΠΣ και του παράχθηκε τεχνική υποστήριξη.


Έτος υλοποίησης: 2008

PROJECTS

COST Action ES0907

Ψηφιακή περιβαλλοντική και γεωμορφολογική μελέτη Δήμου Ομηρούπολης μέσω GIS Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.cost-es0907.geoenvi.org. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος www.cost-es0907.geoenvi.org για το έργο COST Action ES0907. Φορέας ανάθεσης: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Δράσης

Περισσότερα »