Ανάπτυξη ενημερωτικού / τουριστικού GIS χάρτη Δήμου Άνδρου

 

Για τον Δήμο Άνδρου αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την διαχείριση πληροφοριών σχετικών με την τοπογραφία

, τη γεωμορφολογία, τη γεωλογία, την παράκτια ακτογραφία και την περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής. Από την επεξεργασία των παραπάνω πληροφοριακών παρήχθησαν τέσσερις έγχρωμοι θεματικοί χάρτες (τουριστικός, γεωμορφολογικός, γεωλογικός και περιβαλλοντικός). Ο φορέας ανάθεσης προμηθεύτηκε το κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα και το προσωπικό του Δήμου εκπαιδεύτηκε στη χρήση και τη διαχείριση του συστήματος, αποκτώντας επαρκή εξοικείωσή στις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα με τη γεωπληροφορική.


Έτος υλοποίησης: 2003

PROJECTS

Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την χαρτογράφηση Τυπολογιών Δημοτικών Κτιρίων και για την αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης

Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την χαρτογράφηση Τυπολογιών Δημοτικών Κτιρίων και για την αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης Η AVMap σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης

Περισσότερα »
PROJECTS

Agrocos – from Biodiversity to Chemodiversity

Agrocos – from Biodiversity to Chemodiversity Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.agrocos.eu. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος www.agrocos.eu του έργου Agrocos. Φορέας ανάθεσης: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκού Έργου FP7 – AgroCos Έτος υλοποίησης: 2010

Περισσότερα »