Κατασκευή ψηφιακών χαρτών μέσω GIS Δήμου Σάμης

 

Για το Δήμο Σάμης αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμορφολογία, τη γεωλογία, την παράκτια ακτογραφία

,τις φυσικές καταστροφές, τα κλιματικά δεδομένα και την περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής. Κατά την επεξεργασία και ανάλυση των παραπάνω παρείχθησαν  έντυποι έγχρωμοι θεματικοί χάρτες. Ο φορέας ανάθεσης προμηθεύτηκε το απαιτούμενο λογισμικό πρόγραμμα και η εταιρία ανέλαβε την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου στη χρήση και τη διαχείριση του συστήματος αποκτώντας επαρκή εξοικείωσή με τη γεωπληροφορική.


Έτος υλοποίησης: 2004