Ανάπτυξη χαρτογραφικών δεδομένων για την Sanofi Aventis

Για την φαρμακευτική εταιρεία Sanofi Aventis, αναπτύχθηκαν χαρτογραφικά δεδομένα για όλη την έκταση της Ελλάδας.

Μέσω των χαρτογράφικων δεδομένων δημιουργήθηκαν διαφορετικού είδους θεματικοί χάρτες και πολύγωνα. Τα δεδομένα αυτά εισήχθησαν στην απαραίτητη μορφή τους στο σύστημα, και βοήθησαν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας. Βάσει των χαρτών αυτών γίνεται η επεξεργασία και κατανομή των εργασιών της εταιρείας.


Έτος υλοποίησης: 2011

PROJECTS

Ανανέωση και συντήρηση των δικτυακών τόπων της Υπηρεσίας Ο.Π.Σ., Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Ανανέωση και συντήρηση των δικτυακών τόπων της Υπηρεσίας Ο.Π.Σ., Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας H AVMap GIS Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη στην Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου

Περισσότερα »
PROJECTS

Σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης νέων γεωργών

Σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης νέων γεωργών   Το έργο αφορά τη δημιουργία πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης

Περισσότερα »
PROJECTS

Auto Value

Auto Value Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.autovalue.gr. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος του έργου AutoValue. Φορέας ανάθεσης: Εταιρεία Κ. Μαρκογιαννίδης Έτος υλοποίησης: 2010

Περισσότερα »
PROJECTS

Project Manager Agrocos

Project Manager Agrocos Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου office.agrocos.eu. Υλοποιήθηκε o δικτυακός τόπος office.agrocos.eu για το έργο Agrocos. Φορέας ανάθεσης: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκού Έργου FP7 – AgroCos Έτος υλοποίησης: 2010

Περισσότερα »