Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων

Η AVMap σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και την ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προχωρά σε ένα σημαντικό έργο που το βασικό του αντικείμενο συνίσταται στην κάλυψη αναγκών ψηφιοποίησης, ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης, και αξιοποίησης του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος που διαθέτει το Αρχαιολογικό Μουσείο και αφορά στην ανάπτυξη μιας Διαδικτυακής Πύλης για την ανάδειξη και προβολή των συλλογών του και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πολιτιστικού πληροφοριακού κόμβου, ο οποίος θα παρέχει στους διαδικτυακούς επισκέπτες μια μοναδική εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εμπειρία, θα αναδεικνύει και θα αξιοποιεί την πολιτισμική μας κληρονομιά, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και πηγή ολοκληρωμένης πολιτιστικής πληροφόρησης και προβολής. Στις εγκαταστάσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης 590 επιλεγμένων εκθεμάτων. Η διαδικασία της δισδιάστατης και τρισδιάστατης ψηφιοποίησης και επιστημονικής τεκμηρίωσης κρίνεται απαραίτητη, εφόσον το υλικό θα είναι διαθέσιμο για πολλαπλές (ερευνητικές, εκπαιδευτικές) χρήσεις με απώτερο στόχο την προβολή και ανάδειξη των μοναδικών εκθεμάτων. Τα αντικείμενα που ψηφιοποιούνται, καταχωρούνται μαζί με τα μεταδεδομένα τους στο αποθετήριο που υποστηρίζει όλους τους διαδεδομένους τύπους μεταδεδομένων για πολιτισμικό περιεχόμενο (Dublin Core, Europeana Semantic ElementsEuropeana Data ModelCIDOC CRM) και ελέγχεται για τη συμμόρφωσή του όχι μόνο σε επίπεδο μεταδεδομένων, αλλά σε εκτενή σημασιολογικό έλεγχο καθώς και έλεγχο των ψηφιακών αρχείων. Ο χρήστης θα έχει επίσης τη δυνατότητα να αποκτήσει ηλεκτρονικά το εισιτήριο πρόσβασής του στο Μουσείο, αλλά και να περιηγηθεί ηλεκτρονικά σε πολιτιστικές διαδρομές των Χανίων μέσα από μια διαδικτυακή πλατφόρμα GIS. Το έργο (277.549,35€ πλέον Φ.Π.Α) προέρχεται από πόρους συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). 3d laser σάρωση και 3d αναπαράσταση αρχαιολογικών αντικειμένων
PROJECTS

Προμήθεια φωτιστικών χαμηλής κατανάλωσης του Δήμου Μελισσίων

Προμήθεια φωτιστικών χαμηλής κατανάλωσης του Δήμου Μελισσίων Για το Δήμο Μελισσίων πραγματοποιήθηκε προμήθεια φωτιστικών χαμηλής κατανάλωσης στα πλαίσια σχετικού πρόχειρου, ανοιχτού διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, η προμήθεια

Περισσότερα »
PROJECTS

Ψηφιακή Καταγραφή και Δημιουργία Θεματικού χάρτη Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Δέλτα

Ψηφιακή Καταγραφή και Δημιουργία Θεματικού χάρτη Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Δέλτα Στα πλαίσια του έργου έγινε καταγραφή των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δέλτα και αποτύπωσή τους

Περισσότερα »
PROJECTS

FASTER

Ψηφιακή καταγραφή κοινόχρηστων χώρων Για το Δήμο Τοπείρου πραγματοποιήθηκε η ψηφιακή καταγραφή των εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων και η εισαγωγή τους σε θεματικό χάρτη σύμφωνα με

Περισσότερα »