Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων

Η AVMap σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και την ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προχωρά σε ένα σημαντικό έργο που το βασικό του αντικείμενο συνίσταται στην κάλυψη αναγκών ψηφιοποίησης, ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης, και αξιοποίησης του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος που διαθέτει το Αρχαιολογικό Μουσείο και αφορά στην ανάπτυξη μιας Διαδικτυακής Πύλης για την ανάδειξη και προβολή των συλλογών του και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πολιτιστικού πληροφοριακού κόμβου, ο οποίος θα παρέχει στους διαδικτυακούς επισκέπτες μια μοναδική εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εμπειρία, θα αναδεικνύει και θα αξιοποιεί την πολιτισμική μας κληρονομιά, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και πηγή ολοκληρωμένης πολιτιστικής πληροφόρησης και προβολής. Στις εγκαταστάσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης 590 επιλεγμένων εκθεμάτων. Η διαδικασία της δισδιάστατης και τρισδιάστατης ψηφιοποίησης και επιστημονικής τεκμηρίωσης κρίνεται απαραίτητη, εφόσον το υλικό θα είναι διαθέσιμο για πολλαπλές (ερευνητικές, εκπαιδευτικές) χρήσεις με απώτερο στόχο την προβολή και ανάδειξη των μοναδικών εκθεμάτων. Τα αντικείμενα που ψηφιοποιούνται, καταχωρούνται μαζί με τα μεταδεδομένα τους στο αποθετήριο που υποστηρίζει όλους τους διαδεδομένους τύπους μεταδεδομένων για πολιτισμικό περιεχόμενο (Dublin Core, Europeana Semantic ElementsEuropeana Data ModelCIDOC CRM) και ελέγχεται για τη συμμόρφωσή του όχι μόνο σε επίπεδο μεταδεδομένων, αλλά σε εκτενή σημασιολογικό έλεγχο καθώς και έλεγχο των ψηφιακών αρχείων. Ο χρήστης θα έχει επίσης τη δυνατότητα να αποκτήσει ηλεκτρονικά το εισιτήριο πρόσβασής του στο Μουσείο, αλλά και να περιηγηθεί ηλεκτρονικά σε πολιτιστικές διαδρομές των Χανίων μέσα από μια διαδικτυακή πλατφόρμα GIS. Το έργο (277.549,35€ πλέον Φ.Π.Α) προέρχεται από πόρους συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). 3d laser σάρωση και 3d αναπαράσταση αρχαιολογικών αντικειμένων
PROJECTS

Γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (GIS) καταγραφής περιπτέρων Δήμου Αθηναίων

Γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (GIS) καταγραφής περιπτέρων Δήμου Αθηναίων H AVMap GIS Α.Ε. για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας Ανάπτυξης, Διαχείρισης, Εκτίμησης και Διαμεσολάβησης Ακινήτων Pointers Property

Περισσότερα »
PROJECTS

Ψηφιακή περιβαλλοντική και γεωμορφολογική μελέτη Δήμου Ομηρούπολης μέσω GIS

Ψηφιακή περιβαλλοντική και γεωμορφολογική μελέτη Δήμου Ομηρούπολης μέσω GIS Για το Δήμο Ομηρούπολης αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με

Περισσότερα »
PROJECTS

COST Action C22

COST Action C22 Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.urbanflood.org. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος www.urbanflood.org του έργου COST Action C22. Φορέας ανάθεσης: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Δράσης COST Action C22 Έτος υλοποίησης: 2009

Περισσότερα »
PROJECTS

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Δραπετσώνας

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Δραπετσώνας Για το Δήμο Δραπετσώνας αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό την απεικόνιση του πολεοδομικού ιστού

Περισσότερα »
PROJECTS

HIPON

HIPON Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.hiponproject.eu. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος για το έργο ICT – E-modules on HistoPathology: a valuable online tool for students, researchers and professionals,

Περισσότερα »