Ανανέωση και συντήρηση των δικτυακών τόπων της Υπηρεσίας Ο.Π.Σ., Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

H AVMap GIS Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη στην Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την ανανέωση και συντήρηση των διαδικτυακών τόπων της Υπηρεσίας ΟΠΣ (http://www.ops.gr και http://www.anaptyxi.gov.gr). 

Ο διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr είναι η πύλη της Υπηρεσίας ΟΠΣ που απευθύνεται στους πολίτες για την ενημέρωσή τους σχετικά με την πορεία υλοποίησης και απορρόφησης του ΕΣΠΑ. Ο διαδικτυακός τόπος www.ops.gr απευθύνεται στα στελέχη των Φορέων Διαχείρισης για ενημέρωσή τους σχετικά με τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΠΑ και της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). 

 

 

PROJECTS

Ψηφιακή διαχείριση φυσικογεωγραφικών, περιβαλλοντικών και τουριστικών δεδομένων με χρήση GIS Δήμου Σφακιωτών

Ψηφιακή διαχείριση φυσικογεωγραφικών, περιβαλλοντικών και τουριστικών δεδομένων με χρήση GIS Δήμου Σφακιωτών Για το Δήμο Σφακιωτών αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση

Περισσότερα »
PROJECTS

Ψηφιακή Καταγραφή και Δημιουργία Θεματικού χάρτη Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Δέλτα

Ψηφιακή Καταγραφή και Δημιουργία Θεματικού χάρτη Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Δέλτα Στα πλαίσια του έργου έγινε καταγραφή των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δέλτα και αποτύπωσή τους

Περισσότερα »