ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης αφορούν κυρίως περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και ακραίων φαινομένων όπως:

  • Πυρκαγιές
  • Σεισμοί
  • Ακραία Καιρικά Φαινόμενα
  • Σούπερνόβα

Σε περιοχές που αναμένεται εκδήλωση κάποιου φαινομένου όπως τα παραπάνω, ένα σύστημα GIS μπορεί να παρακολουθεί τις επικρατούσες συνθήκες και να προειδοποιήσει την αρμόδια υπηρεσία, λίγο πριν το γεγονός, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες με στόχο τον περιορισμό των καταστροφών.

Στην συνέχεια, και μετά την εκδήλωση του φαινομένου, γίνεται συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων από τον τόπο του συμβάντος για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, τα διαθέσιμα μέσα, τις θέσεις των δυνάμεων κλπ και έτσι μεγιστοποιείται ο συντονισμός των δυνάμεων της επιχείρησης.

GIS

GeoEye-1

GeoEye-1 Ο GeoEye-1 είναι ο δεύτερος δορυφόρος της ομόνυμης εταιρίας και εκτοξεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008, έχοντας δυνατότητες λήψης έγχρωμων εικόνων με ανάλυση 41cm. Ανασκόπηση

Περισσότερα »
GIS

GIS Διαχείρισης δικτύων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η διαχείριση δικτύων είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που επιλύουν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Ανάλογα με το είδος του δικτύου (πχ ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός

Περισσότερα »
GIS

Άλλοι δορυφόροι

Alos Επιπλέον, από την AVMap μπορείτε να προμηθευτείτε δορυφορικές εικόνες από άλλους δορυφόρους για οποιαδήποτε εφαρμογή. Προϊόντα εικόνας χαμηλής ανάλυσης/μεγάλης έκτασης, ραντάρ και άλλα, στις

Περισσότερα »
GIS

Ikonos

Ikonos Προέρχεται από την ελληνική λέξη εικόνα, είναι ο πρώτος εμπορικός δορυφόρος του πλανήτη που είναι σε θέση να λαμβάνει ασπρόμαυρες (παγχρωματικός) εικόνες με ανάλυση 82 εκατοστά και πολυφασματικές εικόνες με 4 μέτρα ανάλυση.Εικόνες από τους δύο αισθητήρες μπορούν να συγχωνευθούν και να δημιουργήσουν ενός μέτρου

Περισσότερα »
GIS

GIS για Δήμους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Municipal GISΤο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ο Δήμος, ιδιαίτερα μετά από τις συνενώσεις που επέφερε ο Καλλικράτης, καλείται να διαχειριστεί κεντρικά πληροφορίες που

Περισσότερα »