ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης αφορούν κυρίως περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και ακραίων φαινομένων όπως:

  • Πυρκαγιές
  • Σεισμοί
  • Ακραία Καιρικά Φαινόμενα
  • Σούπερνόβα

Σε περιοχές που αναμένεται εκδήλωση κάποιου φαινομένου όπως τα παραπάνω, ένα σύστημα GIS μπορεί να παρακολουθεί τις επικρατούσες συνθήκες και να προειδοποιήσει την αρμόδια υπηρεσία, λίγο πριν το γεγονός, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες με στόχο τον περιορισμό των καταστροφών.

Στην συνέχεια, και μετά την εκδήλωση του φαινομένου, γίνεται συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων από τον τόπο του συμβάντος για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, τα διαθέσιμα μέσα, τις θέσεις των δυνάμεων κλπ και έτσι μεγιστοποιείται ο συντονισμός των δυνάμεων της επιχείρησης.

GIS

Alos

Alos Ο ALOS εκτοξεύθηκε 24 Ιανουαρίου 2006, είναι ένας από τους μεγαλύτερους δορυφορικούς παρατηρητές της γης έχει τη δυνατότητα να συλλέγει παγχρωματικές εικόνες με ανάλυση 2.5 μέτρα και πολυφασματικές εικόνες με 10

Περισσότερα »
GIS

GIS Διαχείρισης δικτύων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η διαχείριση δικτύων είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που επιλύουν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Ανάλογα με το είδος του δικτύου (πχ ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός

Περισσότερα »
GIS

GIS Πολιτισμού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι GIS εφαρμογές που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τις θέσεις ιστορικής σημασίας, τις αρχαιολογικές θέσεις, τα λαογραφικά αλλά και αθλητικά δρώμενα της τοπικής κοινωνίας

Περισσότερα »
GIS

GeoEye-1

GeoEye-1 Ο GeoEye-1 είναι ο δεύτερος δορυφόρος της ομόνυμης εταιρίας και εκτοξεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008, έχοντας δυνατότητες λήψης έγχρωμων εικόνων με ανάλυση 41cm. Ανασκόπηση

Περισσότερα »
GIS

GIS Πολεοδομίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι GIS εφαρμογές πολεοδομίας παρέχουν ένα πλήρες χαρτογραφικό υπόβαθρο με έμφαση στα δεδομένα και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης της

Περισσότερα »
GIS

GIS για Δήμους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Municipal GISΤο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ο Δήμος, ιδιαίτερα μετά από τις συνενώσεις που επέφερε ο Καλλικράτης, καλείται να διαχειριστεί κεντρικά πληροφορίες που

Περισσότερα »