ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων και των ενεργειακών πόρων σε παγκόσμια κλίμακα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η διαχείριση αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων με την βοήθεια των οποίων παρακολουθούνται τα ισοζύγια των αποθεμάτων και εφαρμόζεται η πολιτική διαχείρισής τους. Η ασκούμενη επιθυμητή πολιτική ελέγχεται και τεκμηριώνεται μέσω σεναρίων και μοντέλων προσομοίωσης που εκπονούνται με χρήση GIS.