15 χρόνια ανοδικής πορείας
790 partners σε όλο τον κόσμο

Για ΕΣΠΑ και για Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 Εμείς είμαστε εδώ για εσάς!

  • Δυσκολεύεστε να αναθέσετε στο προσωπικό σας να βρει προσκλήσεις και partners;
  • Δεν έχετε ισχυρές συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο;
  • Δεν γνωρίζετε πώς να προσεγγίσετε με επιτυχία τους κατάλληλους εταίρους από άλλους τομείς;
  • Φοβάστε ότι οι νέοι εταίροι δεν θα είναι αξιόπιστοι;

Τώρα έχουμε την δυνατότητα να εντάξουμε εσάς και τον φορέα σας στο δίκτυο συνεργατών μας.

Μαζί μας κατορθώνετε διαρκή δικτύωση

  • συντάσσουμε ένα σωστό προφίλ του φορέα σας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
  • δηλώνουμε συστηματικά το φορέα σας σε ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας
  • προωθείται ο φορέας σας σε κοινωνικά δίκτυα συναφή με κοινοτικά και εθνικά προγράμματα

Partners