Ζητείται seniorπρογραμματιστής/ μηχανικός πληροφορικής στα γραφεία της AVMap στο Πικέρμι για ανάλυση και ανάπτυξη κυρίως διαδικτυακών εφαρμογών (php, css, JavaScript), βάσεων δεδομένων (MySQL) καθώς και σε άλλα περιβάλλοντα ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας για πλήρη απασχόληση. Θα προσφερθούν ελκυστικές απολαβές αναλόγως προσόντων, ευκαιρίες για εκπαίδευση και εξέλιξη.Μισθός 2.500€ – 3.000€

CVs to secretary@avmap.gr

Αρμοδιότητες

  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών πληροφορικής με βάση την ανάλυση αναγκών και τα πρότυπα που εφαρμόζει η εταιρεία   
  • Αξιολόγηση υφιστάμενων εφαρμογών και μελέτη νέων αναγκών με στόχο την υλοποίηση τους
  • Διασύνδεση εφαρμογών μεταξύ τους
  • Συντήρηση εφαρμογών πληροφορικής και επίλυση προβλημάτων και λαθών
  • Επιχειρηματική μελέτη, κατανόηση και αναλυτική καταγραφή νέων απαιτήσεων
  • Ετοιμασία των προτεινόμενων λύσεων και συμμετοχή στον κύκλο ανάπτυξης τους 
  • Δημιουργία τεχνικών εγγράφων και εγχειριδίων εφαρμογών
  • Συνεργασία με εσωτερικές ομάδες για τον εντοπισμό των απαιτήσεων του συστήματος
  • Υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών
  • Τήρηση αρχείων ασφαλείας

Προσόντα

·        Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πληροφορικής

·        Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε παρόμοια θέση

·        Πολύ καλή γνώση php, css, JavaScript και βάσεων δεδομένων (MySQL)

·        Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας