Η πρακτική άσκηση είναι για εσάς ευκαιρία για γνώση σε δεκάδες θέματα του αντικειμένου σας, είναι όμως και εμπειρία στον τρόπο λειτουργίας ενός σύνθετου περιβάλλοντος εργασίας. Για εμάς είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους και να επιλέξουμε όσους έχουν πραγματικό ενθουσιασμό για πρόοδο και εργασία.

Από εσάς, ζητάμε να δείτε την περίοδο της πρακτικής σαν μία μεγάλη πόρτα προς την αγορά εργασίας και όχι σαν συνέχιση των σπουδών σας. Ζητάμε να ενσωματωθείτε στο δυναμικό του Ομίλου AVMap με ειλικρινή διάθεση για πρόοδο. Εάν νομίζετε ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε στην πρόκληση, στείλτε το βιογραφικό σας στο αρμόδιο Τμήμα του HR και εμείς θα σας υποστηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο.

Αμοιβή: Οι νόμιμες αποδοχές που προβλέπονται για πρακτική άσκηση.

Απαραίτητη η φωτογραφία εντός του βιογραφικόυ σημειώματος.

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο hr@avmap.gr.