Επωνυμία: AVMap Ανώνυμη Εταιρία Ψηφιακών Εφαρμογών

 

NBG

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
17847056888
ΙΒΑΝ: GR9801101780000017847056888
Swift: ETHNGRAA