Χρηματο-οικονομικές Εταιρίες

 • Τράπεζα CitiBank
 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Adel Saatchi & Saatchi
 • AimRight S.A.

Βιομηχανίες

 • Bristol Mayer Squib Α.Ε.
 • Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως Α.Ε.
 • Novartis S.A.
 • Sanofi-Aventis S.A.
 • S&B Βιομηχανικά Ορυκτά

Εταιρίες Τηλεπικοινωνίών

 • Cosmote - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.
 • Vodafone - Παναφον Α.Ε.Ε.Τ.
 • Wind Α.Ε.Ε.Τ.

Εταιρίες Μελετών - Κατασκευών

 • Εθνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.
 • Αττικό Μετρό Α.Ε.
 • Μελετητικά & Τεχνικά Γραφεία

Εταιρίες Περιβάλλοντος

 • Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανακύκλωσης Ε.Π.Ε.
 • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άλλες Εταιρίες

 • 3Data Πληροφορική Ε.Π.Ε.
 • Allianz Ελλάς Α.Α.Ε.
 • Atos Consulting
 • Cosmos Business Systems Α.Ε.Β.Ε.
 • Estia Travel
 • EurInfoGSI GTKM Ltd.
 • GeoImage
 • Fulfill Ε.Π.Ε.
 • GeoData Α.Ε.
 • GeoSystems Hellas
 • Globitel Α.Ε.
 • Hisway Hellas A.E.
 • IMS Ελλάς Ε.Π.Ε.
 • Microchip Ε.Π.Ε.
 • Profile Α.Ε.Β.Ε. Πληροφορικής
 • Stratis Ε.Π.Ε.
 • Technomart Engineering & Project Consultants Ltd.
 • Αλφα Μέντικαλ Α.Ε.Β.Ε.
 • Βασιλική Τσοκανή Α.Ε.
 • Γαιοδομή Α.Τ.Κ.Ξ.Ε.
 • Δ. Καπακλής & Συνεργάτες Ε.Ε.
 • Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
 • Εργαστήρια Εγκληματολογικών Διερευνήσεων Ε.Π.Ε.
 • Λιθοτομή Ανάπλαση Α.Ε.
 • Ντέμοκομ Ε.Π.Ε.
 • Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε.
 • Πρίσμα Δομή Α.Τ.Ε.
Βουλή των Ελλήνων
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
ΕΛ.ΤΑ.
Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών
ΣΤ' Εφορεία Προϊστ.& Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Πολιτισμού
Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας