Η AVMap σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ανέπτυξαν 2 διαδικτυακές εφαρμογές για την χαρτογράφηση Τυπολογιών Δημοτικών Κτιρίων και την αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να βοηθήσουν στην οργάνωση του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών .

Οι εφαρμογές αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος IMPULSE (Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Διαχείρισης για την Ενεργειακή απόδοση στα Μεσογειακά Δημοτικά Κτίρια)

Περισσότερα...

 
H AVMap GIS A.E  έχει υλοποιήσει διαφόρων ειδών Συστήματα, για Δήμους και όχι μόνο. Συστήματα Πληροφορικής και Γεωπληροφορικής φύσεως, που αφορούν την εξυπηρέτηση και την διευκόλυνση των πολιτών αλλά και του προσωπικού που εργάζεται για τις δράσεις και την επιτυχία όλων των έργων.

Στα πλαίσια της έως σήμερα συνεργασίας μας με το Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, έχουμε αποδελτιώσει και οπτικοποιήσει 1019 δράσεις προϋπολογισμού 43,3 εκ.€, οι οποίες περιλαμβάνουν 4991 βήματα υλοποίησης και αναλύονται σε 358 προμήθειες, 50 μελέτες, 98 τεχνικά έργα, 268 υπηρεσίες, 149 επισκευές-συντηρήσεις και 94 εκδηλώσεις που υλοποίησαν οι υπηρεσίες του Δήμου στο σύνολό τους!

 

Στα πλαίσια της έως σήμερα συνεργασίας μας με το Δήμο Αιγάλεω, έχουμε αποδελτιώσει και οπτικοποιήσει 563 δράσεις προϋπολογισμού 17,8 εκ.€, οι οποίες περιλαμβάνουν 1908 βήματα υλοποίησης και αναλύονται σε 162 προμήθειες, 7 μελέτες, 16 τεχνικά έργα, 88 υπηρεσίες, 250 επισκευές-συντηρήσεις και 40 εκδηλώσεις που υλοποίησαν οι υπηρεσίες του Δήμου στο σύνολό τους!

Η AVMap, σε στενή συνεργασία με το Δήμο Παλλήνης από το 2017 έως σήμερα, αναπτύσσει ένα σύστημα ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των πολιτών.

Περισσότερα...