Η AVMap, σε στενή συνεργασία με το Δήμο Παλλήνης από το 2017 έως σήμερα, αναπτύσσει ένα σύστημα ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των πολιτών.

Το σύστημα αποτελείται από 3 διακριτά μέρη:

  • Επέκταση του ενιαίου κεντροποιημένου ολοκληρωμένου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών που διαθέτει ήδη ο Δήμος, με πρόσθετες λειτουργίες διαδικτυακής πρόσβασης σε διαδραστικούς χάρτες.
  • Ανάπτυξη πρόσθετων ψηφιακών γεωγραφικών επιπέδων πληροφορίας και την διαδικτυακή προβολή τους.

Τα παραπάνω 2 μέρη περιλαμβάνουν την διαδικτυακή πλατφόρμα με on-line προβολή όπου συναντάται ως MYGIS, το οποίο βρίσκεται στην κατηγορία των open-source λογισμικών και καλύπτει ανάγκες όπως η καταγραφή και η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, η προβολή και η διαχείριση των προγραμματιζόμενων και υπό εξέλιξη έργων σε ολόκληρο το Δήμο.

Η προβολή των παραπάνω χαρακτηριστικών παίρνουν μορφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα pallini.mygis.gr.


  • Ανάπτυξη ηλεκτρονικής διαδραστικής πλατφόρμας προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες του Δήμου.

Το 3ο διακριτό μέρος περιλαμβάνει με την σειρά του από μια ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα που καλύπτει τις ανάγκες για :

  1. Τη διαρκή αποδελτίωση της κάθε δράσης του Δήμου 
  2. Την αναλυτική παρουσίαση της κάθε δράσης του Δήμου 
  3. Τη συγκεντρωτική παρουσίαση των δράσεων του Δήμου με γραφήματα και στατιστικά, καθώς και την κατηγοριοποίησή τους ανά κοινωνική ομάδα
  4. Την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, μέσω ενσωμάτωσης της πλατφόρμας στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου

 Η προβολή των παραπάνω χαρακτηριστικών βρίσκονται στην διαδικτυακή πλατφόρμα pallini.infodrasi.gr.