Η AVMap GIS AE ολοκλήρωσε 03.03.2015 με επιτυχία το δικτυακό GIS με τις μονάδες υγείας που εποπτεύει το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.