Στις 09.12.2013 κατακυρώθηκε στην AVMap GIS A.E. ο διαγωνισμός με αντικείμενο την “Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων”.

Το έργο θα υλοποιηθεί για λογαριασμό της ΚΕ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται στις 277.549,35€ πλέον Φ.Π.Α.