Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ του ΕΣΠΑ και της εταιρείας ψηφιακών εφαρμογών AVMap GIS Α.Ε., για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης που αφορούν στην ανανέωση και συντήρηση του ολοκληρωμένου portal παρουσίασης των έργων ΕΣΠΑ και των Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ops.gr και http://www.anaptyxi.gov.gr).