Ο Δήμος Ρεθύμνης με την υπ αριθμόν 1297 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του, επιλέγει (μετά από διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού) την AVMap GIS A.E. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών συλλογών”.

Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται στις 287.369,82€ + ΦΠΑ.