Στις 26.06.2014 κατακυρώθηκε στην AVMap GIS A.E. ο διαγωνισμός με αντικείμενο την "e-Meganisi: Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Μεγανησίου".


Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται στις 45.850,00€ πλέον Φ.Π.Α.