Η AVMap, πρωτοπόρος στην Ελλάδα στην δημιουργία ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου, δημιούργησε αποθετήριο ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων».

Τα αντικείμενα που ψηφιοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου, καταχωρήθηκαν μαζί με τα μεταδεδομένα τους στο αποθετήριο, το οποίο υποστηρίζει όλους τους διαδεδομένους τύπους μεταδεδομένων για πολιτισμικό περιεχόμενο (Dublin Core, Europeana Semantic Elements, Europeana Data Model, CIDOC CRM).

Το περιεχόμενο του αποθετηρίου διασυνδέεται ηλεκτρονικά με την υπηρεσία ασφαλούς διαφύλαξης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης καθώς και με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Europeana.

Το αποθετήριο συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές των οδηγιών: «Προδιαγραφές και Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας για Ανοικτό Ψηφιακό Περιεχόμενο», αφού ελέγχθηκε για την πλήρη συμμόρφωσή του με το νέο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου διαλειτουργικότητας μεταδεδομένων και ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Είναι ίσως η πρώτη φορά παγκοσμίως που ένα αποθετήριο ελέγχεται για τη συμμόρφωσή του όχι μόνο σε επίπεδο μεταδεδομένων, αλλά και σε εκτενή σημασιολογικό έλεγχο καθώς και έλεγχο των ψηφιακών αρχείων.