Η AVMap GIS A.E., συμμετέχει ως βασικός partner στο έργο GreenYourMove συνολικού Π/Υ 1.220.052€ που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του LIFE. Συνολικά για το 2015 εγκρίθηκαν 2 έργα στον άξονα Environment and Resource Efficiency.

Η πλατφόρμα που θα προκύψει από το έργο αυτό αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο σχεδιασμού των μετακινήσεων στην Ελλάδα τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους κατοίκους.