Το έργο της δημιουργίας της πλατφόρμας για τον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης αναπτύσσει διαδραστικά τα στατιστικά στοιχεία των δράσεων και των έργων που υλοποιούνται και εξελίσσονται καθημερινά.

Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες, αναπαριστά την ολοκληρωμένη αναλυτική καταγραφή και διαχείριση πληροφοριών, μέσω πινάκων, διαγραμμάτων και χωρικών δεδομένων σε χάρτη.
Η διαδικτυακή πλατφόρμα vvv.infodrasi.gr είναι εκείνη που αναπτύσσει και αναπαριστά τα όσα αναγράφονται παραπάνω.