AVMap GIS Α.Ε.
ένας κόσμος υπηρεσιών

Το ελαιόλαδο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας καθώς καλύπτει το 9% της αξίας αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα (έναντι 1% στην Ευρώπη). Η Ελλάδα είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός ελαιολάδου παγκοσμίως (μετά την Ισπανία και την Ιταλία), με παραγωγή της τάξης των 0,3 εκατ. τόνων, συνεισφέροντας το 0,4% του ΑΕΠ.

Το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και την παραγωγή καινοτόμων ζωοτροφών από παραπροϊόντα/απόβλητα ελαιουργίας με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών εκχύλισης και απομόνωσης.

Περισσότερα...

Η καλλιέργεια της ελιάς κατά τα τελευταία έτη (2015-2018) αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την έξαρση της ασθένειας του γλοιοσπορίου (Colletotrichum spp.). H ζημία στην παραγωγή μπορεί να είναι σχεδόν πλήρης ειδικά σε έτη με υψηλούς πληθυσμούς δάκου όπως το 2018, όπου η ζημία εκτιμάται ότι ξεπέρασε το 1 δις ευρώ. Τέτοια φαινόμενα αποτελούν πραγματική τροχοπέδη στην προσπάθεια μεγάλων συνεργατικών σχημάτων όπως η ΕΑΣ Λακωνίας που με πολύ προσπάθεια έχουν ξεχωρίσει στην αγορά, να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την θέση τους παράγοντας ανταγωνιστικό ποιοτικό προϊόν και σε ποσότητες που να καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Περισσότερα...

Το έργο αφορά τη δημιουργία πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης νέων γεωργών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα», η οποία επιτρέπει την αμφίδρομη οπτικοακουστική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, αξιοποιώντας τα σύγχρονα προγράμματα πλοήγησης (browsers), τις έξυπνες κινητές συσκευές (smartphones/tablets) καθώς και εξοπλισμό όπως webcamsκαι laptop.

Το σύστημα χωρίζεται στις εξής ενότητες:

 • Λογισμικό πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης (webinars).
 • Λογισμικό πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (eclass).
 • Λογισμικό γέφυρας ψηφιακής επικοινωνίας (αποθετήριο).
 • Mobile εφαρμογές.

Στα πλαίσια της συνεργασίας με τον Δήμο Παλλήνης, η εταιρεία ανέπτυξε τη διαδικτυακή πλατφόμα pallini.mygis.gr, για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων του Δήμου αλλά και την πληροφόρηση των πολιτών.

Με την επέκταση του παραπάνω συστήματος, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν βεβαιώσεις με ψηφιακή υπογραφή και αριθμό πρωτοκόλλου χωρίς να προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου εξοικονομώντας χρόνο και ανθρώπινους πόρους, συμβάλλοντας στην αυξανόμενη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 
Αναλυτικά, το έργο περιλαμβάνει
 • Επέκταση του GIS που λειτουργεί στο Δήμο προκειμένου να χορηγεί ηλεκτρονικές βεβαιώσεις με ψηφιακή υπογραφή.
 • Διασύνδεση με το λογισμικό πρωτοκόλλου που λειτουργεί στο Δήμο προκειμένου να δημιουργούνται αυτόματα νέες καταχωρήσεις για κάθε νέα ηλεκτρονική βεβαίωση.
 • Τεχνική υποστήριξη για όλη την διάρκεια της σύμβασης, προβαίνοντας στις απαραίτητες διορθώσεις τυχόν αστοχιών, επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή αναβαθμίσεις.

Το έργο αφορά τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς των πολιτών, για την πληροφόρηση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Πράξεων και Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα είδη των στοιχείων που είναι σε θέση να εντοπιστούν, περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία καταλόγου έργων και τεχνικά δελτία πράξεων (έργα υποδομών και κρατικές ενισχύσεις) 
 • Αποφάσεις Ένταξης Διαχειριστικών Αρχών /Ενδιάμεσων Φορέων
 • Στοιχεία χρονοδιαγράμματος σε διάφορα επίπεδα
 • Στοιχεία θεσμικού πλαισίου, στοιχεία διαγωνισμού για την ανάθεση των έργων
 • Στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 • Στοιχεία απόκτησης εδαφικών εκτάσεων και απαλλοτριώσεων όπου απαιτείται
 • Στοιχεία ολοκλήρωσης έργων
 • Στοιχεία χωροθέτησης έργων
Το έργο υλοποιήθηκε για την INTRASOFT INTERNATIONAL α.ε

Αντικείμενο του έργου TOURISTA 24/7 είναι η ανάπτυξη, η κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας και η εμπορική εκμετάλλευση καινοτόμου εφαρμογής έξυπνων συσκευών real-time προσωπικής ασφάλειας των τουριστών (Ελλήνων και ξένων) που επιλέγουν την Ελλάδα ή την Κύπρο, για ταξίδια επαγγελματικά ή αναψυχής (alert247.gr). Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων έξυπνων κινητών τηλεφώνων, αλλά και των τηλεπικοινωνιών, αναπτύσσεται μία ολοκληρωμένη λύση με την οποία ο χρήστης θα ειδοποιεί για προβλήματα υγείας ή προσωπική απειλή.

Περισσότερα...

Το κοινοτικό πρόγραμμα TOURISMED - Fishing TOURISm for a Sustainable development in the MEDiterranean area στοχεύει στην ενίσχυση του αλιευτικού τουρισμού, ανάμεσα στις παράκτιες Μεσογειακές περιοχές της Ιταλίας, της Κύπρου, της Ελλάδας, της Αλβανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας.

Περισσότερα...

Το έργο αφορά την υποστήριξη, επικαιροποίηση και επέκταση της πλατφόρμας ολοκληρωμένων υπηρεσιών προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου καθώς και του ενιαίου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών «MyGIS» που λειτουργεί στον Δήμο.

Το έργο αφορά τη μετατροπή του μη-ψηφιακού αρχείου του Δήμου σε ψηφιακή μορφή, κατάλληλη για χρήση στο ενιαίο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών «MyGIS» που λειτουργεί στον Δήμο.

Το έργο αφορά στη συγκέντρωση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Παλλήνης, στην αναλυτική καταγραφή κάθε θέσης και στη σύνταξη μελέτης με πλήθος περιγραφικών στοιχείων τεκμηρίωσης, προκειμένου να αποκτήσει ο Δήμος μία εμπεριστατωμένη αποδελτίωση του πολιτιστικού του αποθέματος ώστε τόσο ο ίδιος, όσο και σε συνεργασία με την Περιφέρειας Αττικής, να μπορέσει να αναδείξει σταδιακά τον πολιτιστικό πλούτο και να τον αξιοποιήσει ως μοχλό τοπικής ανάπτυξης.
Το έργο «Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη χαρτογράφηση των ροών βιομάζας στους Δήμους Αμυνταίου και Novaci», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου aGROWchain (CN1-SO 2.2-SC009), μέσω του προγράμματος “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009” για το Κέντρο  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΚΑΠΕ.
https://agrowchain.eu/

Το έργο της δημιουργίας της πλατφόρμας υλοποιείται τόσο για την πληροφόρηση όσο και για την διαφάνεια σε έργα και δράσεις, της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Διονύσου.

Περισσότερα...

Το έργο της δημιουργίας της πλατφόρμας υλοποιείται τόσο για την πληροφόρηση όσο και για την διαφάνεια σε έργα και δράσεις, της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Χαλανδρίου.


Περισσότερα...

Το έργο της δημιουργίας της πλατφόρμας υλοποιείται τόσο για την πληροφόρηση όσο και για την διαφάνεια σε έργα και δράσεις, της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

Περισσότερα...

Στα πλαίσια της συνεργασίας με τον Δήμο Παλλήνης, αναπτύξαμε μια διαδικτυακή σύγχρονη πλατφόρμα που περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος, αξιοθέατα και τις τοπικές επιχειρήσεις του Δήμου Παλλήνης.

Περισσότερα...

Για το Δήμο Τοπείρου πραγματοποιήθηκε η ψηφιακή καταγραφή των εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων και η εισαγωγή τους σε θεματικό χάρτη σύμφωνα με το Ν4315/2014 – ΦΕΚ 269

Περισσότερα...

Για τον Δήμο Ζίτσας αναπτύχθηκε με εφαρμογές Γεωπληροφορικής - GIS μια κεντρική Γεωγραφική Βάση Δεδομένων που οργανώνει τα χωρικά δεδομένα (ψηφιοποιημένα δεδομένα, kml, αρχεία autocad κλπ).

Περισσότερα...

Η AVMAP δημιούργησε για τον Δήμο Παλλήνης την πλατφόρμα "Get A Pet", ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον καταγραφής αδέσποτων ζώων, με άμεσο σκοπό την προστασία αλλά και την υιοθεσία τους από τους πολίτες.

Περισσότερα...

Η AVMap σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ανέπτυξαν 2 διαδικτυακές εφαρμογές για την χαρτογράφηση Τυπολογιών Δημοτικών Κτιρίων και την αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να βοηθήσουν στην οργάνωση του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών .

Περισσότερα...

Το έργο της δημιουργίας της πλατφόρμας υλοποιείται τόσο για την πληροφόρηση όσο και για την διαφάνεια σε έργα και δράσεις, της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Παλλήνης.

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 7