Διασυνοριακή οικολογική συνδεσιμότητα των Άλπεων και των βουνών Dinaric – DINALPCONNECT

Το έργο “DINALPCONNECT” στοχεύει στη βελτίωση της διακρατικής συνεργασίας ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός και να βελτιωθεί η οικολογική συνδεσιμότητα για την μακροπρόθεσμη διατήρηση της βιοποικιλότητας στα Δειναρικά όρη και την σύνδεσή τους με τις Άλπεις.

Η στρατηγική του έργου “DINALPCONNECT” για την οικολογική συνδεσιμότητα, βασίζεται σε χωρική ανάλυση των σημερινών αξόνων και των εμποδίων ως πλαίσιο σε μακροπεριφερειακό επίπεδο. Τα σχέδια δράσης βασίζονται σε οδηγίες για γεωργικές και δασολογικές πρακτικές προστατεύοντας την βιοποικιλότητα και θα δώσουν την δυνατότητα υλοποίησης των δράσεων για την βελτίωση της οικολογικής συνδεσιμότητας των επιλεγμένων οικοτόπων και στις δύο πλευρές των εθνικών συνόρων.

Το έργο αναμένεται να βελτιώσει την ικανότητα σε διακρατικό επίπεδο της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, την καταπολέμηση του κατακερματισμού και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργείας του οικοσυστήματος στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου διαμέσου των παρακάτω δράσεων:

Το έργο “DINALPCONNECT» ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2023. Το έργο υλοποιείται με την χρηματοδότηση του Second Call of INTERREG V-B Adriatic – Ionian ADRION Programme 2014 – 2020 το οποίο περιλαμβάνει European Regional Development Fund (ERDF) και Instrument for Pre-Accession assistance (IPA) Fund.

Στο έργο η AVMap ανέλαβε: