Πελατολόγιο

Το πελατολόγιο του ομίλου AVΜap αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα φορέων και επιχειρήσεων, τόσο της Ελλάδας, όσο και του Εξωτερικού και περιλαμβάνει ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπουργεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, βιομηχανίες, τράπεζες, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες διαφήμισης & marketing, ιδιωτικές κλινικές, ιατρεία, πολιτικά και μελετητικά γραφεία. Συγκεκριμένα, η εταιρία AVMap GIS Α.Ε. από το 2003 έχει υλοποιήσει έργα σε δεκάδες φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Γαλλία. Ειδικά στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το πελατολόγιο ξεπερνά τους 280 φορείς (Δήμους, Νομαρχίες, Περιφέρειες, εταιρείες αυτών).

CLIENTS

Ιδιωτικός τομέας

EURINFO GSI: Επιτυχής η 1η χρονιά στην Κύπρο Έκλεισε το 1ο έτος λειτουργίας της EURINFO GSI, με σημαντική επιτυχία.Το 2010 η Eurinfo υλοποίησε 4 συμβάσεις

Περισσότερα »
CLIENTS

Δημόσιος Τομέας

EURINFO GSI: Επιτυχής η 1η χρονιά στην Κύπρο Έκλεισε το 1ο έτος λειτουργίας της EURINFO GSI, με σημαντική επιτυχία.Το 2010 η Eurinfo υλοποίησε 4 συμβάσεις

Περισσότερα »