Στα 400.000€ το εταιρικό κεφάλαιο της AVMap

Η AVMapGIS A.E. ολοκλήρωσε με επιτυχία την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 100.000€, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, ανεβάζοντας το συνολικό κεφάλαιο στα 400.000€.

NEWS

InfoΔράση στο Δήμο Αιγάλεω

Η Millenguard Security αναλαμβάνει τη φύλαξη του υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών στον Πειραιά Στις 23.12.2014 κατακυρώθηκε στην Millenguard Security η φύλαξη των κτιρίων της Γενικής

Περισσότερα »