Κατακυρώθηκε στην AVMap το έργο του Δήμου Αιγάλεω για την προμήθεια φωτοσυστημάτων LED

Στις 10.01.2015 κατακυρώθηκε στην AVMap GIS A.E. ο διαγωνισμός που αφορά στην “προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις αστικής συγκοινωνίας στο Δήμο Αιγάλεω”.

Η συνολική αξία υλοποίησης του έργου στις 81.100,00€ πλέον Φ.Π.Α.

NEWS

InfoΔράση στο Δήμο Αιγάλεω

Η Millenguard Security αναλαμβάνει τη φύλαξη του υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών στον Πειραιά Στις 23.12.2014 κατακυρώθηκε στην Millenguard Security η φύλαξη των κτιρίων της Γενικής

Περισσότερα »