Κατακυρώθηκε στην AVMap το έργο του Δήμου Πάρου για την προμήθεια φωτοσυστημάτων LED

Στις 10.12.2013 κατακυρώθηκε στην AVMap GIS A.E. ο διαγωνισμός με αντικείμενο την “προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις αστικής συγκοινωνίας στο Δήμο Πάρου”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 33.350,00€ πλέον Φ.Π.Α.

NEWS

InfoΔράση στο Δήμο Αιγάλεω

Η Millenguard Security αναλαμβάνει τη φύλαξη του υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών στον Πειραιά Στις 23.12.2014 κατακυρώθηκε στην Millenguard Security η φύλαξη των κτιρίων της Γενικής

Περισσότερα »