Κατακυρώθηκε στην AVMap το έργο του Δήμου Ρεθύμνης για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος

Ο Δήμος Ρεθύμνης με την υπ αριθμόν 1297 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του, επιλέγει (μετά από διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού) την AVMap GIS A.E. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών συλλογών”.

Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται στις 287.369,82€ + ΦΠΑ.

NEWS

InfoΔράση στο Δήμο Αιγάλεω

Η Millenguard Security αναλαμβάνει τη φύλαξη του υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών στον Πειραιά Στις 23.12.2014 κατακυρώθηκε στην Millenguard Security η φύλαξη των κτιρίων της Γενικής

Περισσότερα »