Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών για τα Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Η AVMap σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ανέπτυξαν 2 διαδικτυακές εφαρμογές για την χαρτογράφηση Τυπολογιών Δημοτικών Κτιρίων και την αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να βοηθήσουν στην οργάνωση του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών .

Οι εφαρμογές αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος IMPULSE (Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Διαχείρισης για την Ενεργειακή απόδοση στα Μεσογειακά Δημοτικά Κτίρια)

Οι δύο διαδικτυακές εφαρμογές βρίσκονται στην ίδια πλατφόρμα και είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα https://cres.mygis.gr/.

Εικόνα1:[Όψη κεντρικού website πλατφόρμας]

  • Εφαρμογή 1η. Χαρτογράφηση τυπολογίας Δημοτικών Κτιρίων.

Στην 1η Εφαρμογή αναπτύσσονται χαρτογραφημένα τα Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης με κριτήριο την τυπολογία τους, καθώς και η ανάπτυξη των στοιχείων τους (Όνομα, Διεύθυνση, Εμβαδόν, Περιγραφικές φωτογραφίες κ.ά.) σε διαδραστικές καρτέλες.

Εικόνα2:[Κεντρική όψη χαρτογραφημένων Δημοτικών Κτιρίων 1η Εφαρμογή]

Εικόνα3:[Καρτέλα στοιχείων Δημοτικού Κτιρίου 1ης Εφαρμογής]

Στην εφαρμογή πραγματοποιείται η εμφάνιση Κτιρίων ίδιας Τυπολογίας, επιλέγοντας πρώτα τα επιθυμητά κριτήρια.

Εικόνα4:[Εμφάνιση Δημοτικών Κτιρίων ίδιας Τυπολογίας 1ης Εφαρμογής]

  • Εφαρμογή 2η. Κατάταξη σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης των Δημοτικών Κτιρίων.

Στην 2η Εφαρμογή αναπτύσσονται διαδραστικά, τοποθετώντας τα επιθυμητά κριτήρια, πίνακες και πίτες όπου αναπαριστούν την παρούσα κατάσταση ως προς την ενεργειακή, την περιβαλλοντική και την οικονομική κατάσταση που δημιουργούν τα Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης ανάλογα με την Τυπολογία τους.

Εικόνα5:[Κεντρική όψη σεναρίων αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων 2η Εφαρμογή]

Εικόνα6:[Αποτελέσματα Δημοτικών Κτιρίων ίδιας Τυπολογίας 2ης Εφαρμογής]

Εικόνα7:[Αποτελέσματα περιβαλλοντικής κατάστασης Δημοτικών Κτιρίων ίδιας Τυπολογίας 2ης Εφαρμογής]

NEWS

InfoΔράση στο Δήμο Αιγάλεω

Η Millenguard Security αναλαμβάνει τη φύλαξη του υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών στον Πειραιά Στις 23.12.2014 κατακυρώθηκε στην Millenguard Security η φύλαξη των κτιρίων της Γενικής

Περισσότερα »