Ένας βασικός παράγοντας των LED είναι το κόστος. Σήμερα ένας λαμπτήρας τεχνολογίας Led είναι αρκετές φορές πιο ακριβός από τις υπάρχουσες τεχνολογίες φωτισμού. Αναμφισβήτητα το κόστος αυτό όλο και θα μειώνεται όσο θα αναπτύσσεται η τεχνολογία και θα αυξάνεται η παραγωγή. Για να αντιληφθούμε καλύτερα την έννοια του κόστους, θα πρέπει όμως να έχουμε συγκρίσεις ιδίων μεγεθών. Το κόστος είναι πάντα συνυφασμένο με την απόσβεση μιας επένδυσης, αλλά και με τη διάρκεια χρήσης. Μία σωστά υπολογισμένη επένδυση σε τεχνολογία LED, θα αποσβεσθεί, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης (8-10 ώρες/ημέρα), σε λιγότερο από 2-2,5 χρόνια. Έχοντας, όμως, πάνω από 10 χρόνια ζωής, το συνολικό κέρδος είναι τεράστιο.